Home > Uncategorised > Izabrani lekar

Izabrani lekar

///
Komentari su ugašeni

Izbor se vrši u ordinaciji lekara potpisivanjem formulara jedanput godišnje. Ako ste zadovoljni svojim izabranim lekarom po isteku kalendarske godine se automatski produžava važenje izbora a ako niste možete bez navođenja specifičnih razloga da izaberete drugog lekara za tu oblast. i na sistematske preglede prema starosnom dobu, kao i da vam obezbedi administrativne usluge u vezi bolovanja, rehabilitacije, upućivanja na lekarske komisije i sl. Ovaj koncept je moguć za oblast zdravstvene zaštite dece ( pedijatar), zdravstvene zaštite žena (ginekolog), zdravstvene zaštite odraslih ( specijalista opšte medicine, ili lekar opšte prakse) i stomatološke zaštite dece, trudnica i porodilja.

 

 

Izabrani lekar je mogućnost da na teritoriji na kojoj živite izaberete lekara kod koga ćete da svoje zdravlje kontrolišete, unapređujete i očuvate. Njegova dužnost je da vam pruži sve informacije vezane za vaše zdravstveno stanje, medicinsku pomoć u slučaju obolenja, da vas uputi na dodatne dijagnostičke i laboratorijske testove, i na konsultativne preglede, da vas pozove na vakcinaciju prema kalendaru.