Home > Uncategorised > Prevencija raka grlića materice

Prevencija raka grlića materice

///
Komentari su ugašeni

Na umiranje od ove bolesti se apsolutno može uticati jer je izuzetno pogodna za lečenje u ranoj fazi. Glavna metoda ranog otkrivanja je citološki pregled sluzokože cervikalnog kanala pomoću standardnog Papanikolau testa kod žena između 20 i 65 godina starosti jedanput godišnje, a kod mlađih od 20 se primenjuje samo ako su seksualno aktivne. Dva uzastopno negativna nalaza dozvoljavaju trogodišnju kontrolu.Karcinom grlića materice je jedna od najčešćih lokalizacija obolevanja od malignih bolesti kod žena svuda u svetu, a nažalost naša populacija po učestalosti umiranja na prvom mestu u Evropi. Na obolevanje se može delimično uticati smanjenjm faktora rizika: promiskuiteta,veneričnih oboljenja, vakcinacijom žena ugenerativnom periodu protiv humanog papiloma virusa.