Službe

Pravna služba Dom zdravlja Doljevac

Telefon: 018/870-871

Ekonomsko – finansijska služba

Tel. 018/871-193

Podračun: 840-566661-70

Bilans prihoda i rashoda za 2018. godinu preizmite ovde>>>>

Finansijski plan za 2018. godinu preuzmite ovde>>>>

Potrošnju sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala u primaroj zdravstvenoj zaštiti za 2018. godinu preuzmite ovde>>>>

Potrošnju lekova i sanitetskog potrošnog materijala u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti preuzmite ovde>>>>

Služba opšte medicine

 Tim:

1)     Dr Slađana Beronja – Jovanić, Specijalista interne medicine

 Informacije

Ambulanta se nalazi u ulici dr Mihajla Timotijevića br 6, u centralnom objektu Doma zdravlja

Radno vreme   07:00 – 21:00 h

Pauza 09:30 -10 i 15:30 -16:00 h

Posetu možete zakazati

Telefoni: 018/870-124

 O nama

Ambulanta u centralnom objektu Doma zdravlja,  najbolje je   opremljena  i  pogoduje  prisustvo dijagnostičkih i konsultativnih službi u istoj zgradi, što je dobro prihvaćeno od strane naših sugrađana.

Hitna medicinska pomoć

Tim

Informacije

Radno vreme  00-24:00

Hitna medicinska pomoć  se pruža 24 h dnevno, u ambulanti i na terenu.

Ambulanta Pukovac

Opšta medicina – timovi:

– Dr Stanimirka Stojanović

   Medicinska sestra Snežana Mitrović

– Dr Violeta Nidžović

   Medicinska sestra Biljana Azirović

Radno vreme  07:00 – 20:00

Pauza: 09:30 – 10:00 h  i  15:30 – 16:00 h

Posetu možete zakazati 

Telefon:   018/813-107

Ambulanta sadrži konsultativnu službu Fizikalne medicine i rehabilitacije, koja je u funkciji naših sugrađana.

Stomatologija: izabrani lekar
Dr Slaviša Smiljković specijalista preventivne i dečije stomatologije
Radno vreme: utorak od 12:00 do 19:00 h i četvrtak od 7:00 do 14:00 h

Ambulanta Malošište

Opšta  medicina

Radno vreme  07:00 – 20:00

Pauza: 09:30 – 10:00 h  i  15:30 – 16:00 h

Posetu možete zakazati 

Telefon:  018/815-310

Ambulanta  Belotinac

Radno vreme:  utorak i četvrtak od 12:00 – 14:30 h 

Posetu možete zakazati 

Telefon:   018/870-124