Home > Uncategorised > Zakazivanje lekarskog pregleda

Zakazivanje lekarskog pregleda

///
Komentari su ugašeni

Posetu kod svog izabranog lekara mozete zakazati svakim radnim danom na sledeće telefone:

 

DOM ZDRAVLJA DOLJEVAC

Telefon: 018/810- 124;

Telefon: 018/810- 219

ZDRAVSTVENA AMBULANTA PUKOVAC

Telefon: 018/813-107

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MALOŠIŠTE

Telefon: 018/815-310

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BELOTINAC

Telefon: 018/818-454

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RUSNA

Telefon: 018/817-110

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ČEČINA

Telefon: 018/817-599

ZDRAVSTVENA AMBULANTA KNEŽICA

Telefon: 018/815- 279

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ČAPLJINAC

Telefon: 018/818- 679

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŠAINOVAC

Telefon: 018/814- 296

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŠARLINAC

Telefon: 018/814- 482

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MEKIŠ

Telefon: 018/814- 482

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ORLJANE

Telefon: 018/ 811- 897