Home > Organizacione službe > Stomatologija

Stomatologija

///
Komentari su ugašeni

Stomatologija

Telefon: 018/810-219 lokal – 104

Izabrani lekar

1.Dr Mirjana Nikolić specijalista preventivne i dečije stomatologije

   Radno vreme: od 7 do 14 časova

2.Dr Nevenka Petković specijalista opšte stomatologije