Ambulante

///
Komentari su ugašeni

ZDRAVSTVENA AMBULANTA PUKOVAC
Telefon: 018/813-107

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Stanimirka Stojanović  specijalista opšte medicine
2.Dr Tanja Janković  doktor medicine
Radno vreme: rad u dve smene od 7 do 19čas

Pedijatrija: Izabrani lekar
1.specijalista pedijatar
Radno vreme: od 11.30 do 14.30

Stomatologija: izabrani lekar
1.Dr Slaviša Smiljković specijalista preventivne I decije stomatologije
Radno vreme:Ponedeljak i petak od 7 do 14 časova – Utorak od 12.30 do 19.30 casova

Laboratorija:
Radno vreme: od 7-14

Specijalistička:
1.Dr Sladjana Jovanović specijalista interne medicine
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od  7 do 12 časova

ZDRAVSTVENA  AMBULANTA  MALOŠIŠTE
Telefon: 018/815-310

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Jasmina Stanojević doktor medicine
2.Dr Gradimir Minić doktor medicine
Radno vreme: rad u dve smene od 7 do 21 casova

Stomatologija. Izabrani lekar
1.Dr Nevenka Petković  specijalista opšte stomatologije
Radno vreme: Ponedeljak od 11.30 do 14 casova utorak, cetvrtak i petak od 7 do 14 casova

Laboratorija: Uzimanje materijala
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 7.15 do 7.30 casova.

ZDRAVSTVENA AMBULANTA  BELOTINAC
Telefon: 018/818-454

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Ljiljana Dimcic  specijalista opšte medicine
   Radno vreme: od 7 do 14.30 casova

Stomatologija: Izabrani lekar
1.Dr Nevenka Petkovic specijalista opšte stomatologije
   Radno vreme: Sreda od 7 do 14 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA RUSNA
Telefon: 018/817-110

Opšta medicina-Izabrani lekar

1.Dr Maja Nicic-doktor medicine
Radno vreme od  11 do 14 casova

Laboratorija: Uzimanje materijala
Radno vreme: Sreda od 7.45 do 8 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ČEČINA

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Maja Nicic- doktor medicine
Radon vreme: 7.30 do 10.30 casova

Laboratorija:Uzimanje materijala
Radno vreme.Sreda od 7.15 do 7.30 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA KNEŽICA
Telefon: 018/815- 279

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Željko Šuša  doktor medicine
   Radno vreme : 7.30 do 10.30 casova

Laboratorija: Uzimanje materijala
   Radno vreme:  Utorak i cetvrtak od 7.45 do 8 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA CAPLJINAC
Telefon: 018/818- 679

Opšta medicina: Izabrani lekar
2.Dr Željko Šuša  doktor medicine
   Radno vreme:11 do 14 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŠAINOVAC

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Dragan Dinic  doktor medicine
   Radno vreme:7.30 do 10.30 casova

Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Sreda od  8.30 do 8.45 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ŠARLINAC
Telefon: 018/814- 482

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.Dr Dragan Dinic  doktor medicine
   Radno vreme:11 do 14 casova

Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Sreda od 9 do 9.15 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ORLJANE
Telefon: 018/ 811- 897

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.dr Miroslava Jovanovic  doktor medicine
   Radon vreme:7.30 do 10.30 casova

Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 9.15 do 9.30 casova

ZDRAVSTVENA AMBULANTA MEKIŠ

Opšta medicina: Izabrani lekar
1.dr Miroslava Jovanovic  doktor medicine
Radno vreme: 11 do 14 casova

Laboratorija:Uzimanje materijala
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 8.45 do 9 casova