Home > Vesti > Други пројекат развоја здравства Србије

Други пројекат развоја здравства Србије

///
Komentari su ugašeni

У складу са циљевима Другог пројекта развоја здравства Србије, који се односе на унапређење ефикасности квалитета превентивних и других услуга примарног нивоа здравствене заштите кроз дизајнирање и пилотирање имплементације под-грантова за унапређење квалитета здравствене заштите, укључујући бољи приступ здравственој заштити и превентивним услугама за осетљиве групе као што су Роми, старије особе и особе са инвалидитетом, Дом здравља Дољевац на основу Уговора са Министарством здравља реализује пројекат „Унапређење квалитета превентивних здравствених услуга одраслог становништва на територији општине Дољевац“.

Циљеви пројекта су повећање обухвата становништва циљаним прегледом за рано откривање рака дебелог црева, ризика од настанка кардиоваскуларних болести, рано откривање депресије, рано откривање дијабетеса и повећање обухвата становништва систематским прегледима.

Корисници пројекта су око 2.000 одраслих становника  старости преко 18 година који живе у свих 16 насеља. Укључују се и лица која живе у самачким домаћинствима, инвалиди и лица ромске националности. Корисницима се пружају превентивне услуге дефинисане за одређени скрининг, кроз рад тима лекар – сестра. Едукативним радом корисници се упознају са факторима ризика за настанак обољења и начином за њихову корекцију, са посебним акцентом на исхрану и здраве стилове живота као једним од најважнијих фактора који се може повезати са развојем хроничних незаразних болести.