Home > Tabovi > UNAPREĐENJE KVALITETA RADA

UNAPREĐENJE KVALITETA RADA

///
Komentari su ugašeni

Iz godine u godinu sve bolji

Unapređenju kvaliteta u Domu zdravlja Doljevac pridaje se veliki značaj pa se u strateškom planu Doma zdravlja strateški ciljevi odnose na:

  • Poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva kroz  razvoj  aktivnog pristupa u pružanju zdravstvene zaštite  
  • Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite marginalizovanih grupa stanovništva
  • Unapređenje kvaliteta i efikasnosti rada
  • Unapređenje  preventivnih zdravstvenih usluga
  • Razvoj i unapređenje palijativnog zbrinjavanja
  • Biti lider u pružanju zdravstvene zaštite na regionu

Komisija za stalno unapređenje kvaliteta rada donosi Integrisani plan i program za stalno unapređenje kvaliteta rada i kontinuirano prati njegovo sprovođenje, sarađuje sa menadžmentom, Stručnim savetom, ali i sa svim zaposlenima u Domu zdravlja.

 

[readon2 url=”index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=256″]Opširnije[/readon2]