Home > Sluzbe > Služba za zaštitu dece

Služba za zaštitu dece

///
Komentari su ugašeni

Timovi:

– Dr Snežana Stanojević

  Pedijatrijska sestra Biljana Petković

– Dr Danijela Dimitrijević

  Viša medicinska sestra Biljana Denić

 – Dr Miloš Bogoslović

   Pedijatrijska sestra Ivana Nešić