Home > Organizacione službe > Služba kućnog lečenja

Služba kućnog lečenja

///
Komentari su ugašeni

Patronažna služba


Telefon: 018/810-219

1. Malina Slavković -viša medicinska sestra
2. LjubinkaVeljković – medicinska sestra
3. Vesna Marjanović – medicinska sestra
4. Živana Mitić – medicinska sestra

Radno vreme: od 7 do 14 casova


Kućno lečenje:
Telefon: 018/810-219 lokal- 104

Radno vreme: od 7 do 14 casova