Home > Organizacione službe > Služba fizikalne medicine

Služba fizikalne medicine

///
Komentari su ugašeni

Fizikalna medicina


Telefon: 018/810-219 lokal – 107

1.Dr Žaklina Stanković specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

   Radno vreme od 7 do 14.30