Home > Raspored rada lekara > RASPORED RADA TIMOVA LEKARA I SESTARA U DECEMBRU MESECU 2022

RASPORED RADA TIMOVA LEKARA I SESTARA U DECEMBRU MESECU 2022

///
Komentari su ugašeni

RASPORED RADA TIMOVA LEKARA I SESTARA U DECEMBRU MESECU 2022

01.12.2022 ČETVRTAK

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta intervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić Milan  ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br  307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović  Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva07.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter.tel  07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Ilič Jovana IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Igor Igić MSt David JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta DZ Doljevac, ord br 612.00-14.30 14.30-19.30
Dr Jasmina Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija ŠalterAmbulanta DZ Doljevac,  07.00-14.30  
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulanta  Malošište08.00-15.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covid  07.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3.07.00-14.30
Dr Emilija Jocić intervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,12.30-20.00
Dr Stanimirka  Stojanović Mst Mitorić SnežanaPukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidzović Mst Azirović BiljanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

02.12.2022 PETAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,preventiva07.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Ilić Jovana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3, Savetovlište07.00-11.30 11.30-14.30
Dr Ivana Ganić  Ambulanta DZ Doljevac, ord br 207.00-14.30
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 2,preventiva12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija ŠalterAmbulanta DZ Doljevac,  07.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Emilija Jocić  Ambulanta DZ Doljevac, ord br 6, hitan stanja, ter. tel13.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaPukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

03.12.2022 Subota

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Violeta Stamenković šalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Igor Igić Stević Marija Smiljković OliveraAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

04.12.2022 Nedelja

Dr Maja Ničić Menkopvić Dragana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Željko Šuša Pavlović Dagica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

05.12.2022  PONEDELJAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Ilić Jovana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,  12.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Ivana Ganić  Ambulanta DZ Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Igor Igić MSt David JovanovičAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5,preventiva Savetovalište07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst Pavlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  12.30-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana intervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Emilija Jocić Ilič jovana intervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,  07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac  12.30-20.00

06.12.2022  UTORAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište12.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Belotinac Ambulanta Doljevac12.00-19.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Leoni Ambulanta DZ Doljevac, ord br 511.30-15.30 15.30-19.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič intervencijeAmbulanta DZ Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  12.30-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić JovanaAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana intervencijeAmbulanta St dom Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3.  11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac  12.30-20.00

07.12.2022  SREDA

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5,preventiva12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  12.30-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta DZ Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac  12.30-20.00

08.12.2022  ČETVRTAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva07.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbuilanta ST dom Ambulanta DZ Doljevac, ord br 511.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  12.30-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta Belotinac Ambulanta DZ Doljevac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac  12.30-20.00

09.12.2022  PETAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,preventiva12.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Ilić jovanatrijažaAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3 Savetovlište12.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta Leoni Ambulanta DZ Doljevac, ord br 511.30-15.30 15.30-19.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,preventiva  12.30-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac,hitna stanja, ter. tel.12.30-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6, hitan stanja, ter. tel  07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac  12.30-20.00

10.12.2022 Subota

Dr Violeta Nidžović Azirović BiljanaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Jamina Stanojević Živković DušicaAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Perica Mihajlović Rajković MilanAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

11.12.2022 Nedelja

Dr Slađana Beronja Jovanić Stamenković VioletaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Danijela Đorđević Stojiljokvić SuzanaAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Darko Spasić Ilić OliveraAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

12.12.2022  PONEDELJAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst ilić jovana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič intervencijeAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,preventiva  12.30-20.00
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukova12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

13.12.2022  UTORAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva07.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac,07.00-14.30
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta Belotinac Ambulanta  DZ Doljevac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covid 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

14.12.2022  SREDA

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulantaBelotinac Ambulata Doljevac,preventiva12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Igor Igić MSt David JovanovičAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,preventiva  07.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

15.12.2022  ČETVRTAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac,hitna stanja, ter. tel/11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor Igić MSt David JovanovičAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Leoni  08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

16.12.2022  PETAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović MstAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbukanta ST dom Ambulanta  DZ Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  07.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta DZ Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30

17.12.2022 Subota

Dr Danijela Đorđević Pavlović Dragica šalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Darko Spasić Stojiljković SuzanaAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Marija Janković Veljković KatarinaAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

18.12.2022 Nedelja

Dr Aleksandar Tošić Cvetković Kristina šalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Vasilios Rizakis Živković DušicaAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Marija Milčić Zdravković DraganaAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

19.12.2022  PONEDELJAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 613.30-20.00
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Leoni  08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta  Malošište08.00-15.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac08.00-15.00

20.12.2022  UTORAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,preventiva12.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište12.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac Аmbulanta St dom07.00-14.30 11.30-13.30
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta Malošište  08.00-15.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Belotinac Ambulanta Pukovac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukova07.00-13.30

21.12.2022  SREDA

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 613.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište13.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, hitan stanja, ter. tel.12.30-20.00
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  Malošište08.00-15.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanka, ter. tel.07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5,preventiva07.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  13.30-20.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac,preventiva11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac,p Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac07.00-13.30

22.12.2022  ČETVRTAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,preventiva13.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište13.30-20.00
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta Belotinac Ambulanta DZ Doljevac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, ord br 5, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  Pukovac08.00-15.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  13.30-20.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel. Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac07.00-13.30

23.12.2022  PETAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 613.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište13.30-20.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel.12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac,preventiva11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,  13.30-20.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac07.00-13.30

24.12.2022 Subota

Dr Željko Šuša Stojiljković Suzana šalter  Ambulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Zorica Jovanović Đorđević Snežana šalterAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Vasilios Rizakis Ilić JovanaAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

25.12.2022 Nedelja

Dr Jasmina Stanojević Živkocić Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Marija Janković Ilić Snežana + Smiljković Olivera ŠalterAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Aleksandar Tošić Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00

26.12.2022  PONEDELJAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva07.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac,preventiva12.30-14.30
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta Dz Doljeva12.30-20.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00

26.12.2022 UTORAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta Belotinac Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac,preventiva Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00

28.12.2022  SREDA

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.07.00-14.30
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.12.30-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta Dz Doljeva12.30-20.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00

29.12.2022  ČETVRTAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta Belotinac Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.07.00-14.30
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta Dz Doljeva,preventiva12.30-20.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00

30.12.2022  PETAK

Dr Slađana BeronjaJovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta DZ Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 6,preventiva07.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 3 Savetovlište07.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaAmbulanta DZ Doljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel.07.00-14.30
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta  DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel.12.30-14.30
Dr Jasmina  Stanojević MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta DZ Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Đorđević Mst PAvlović Dragica ŠalterAmbulanta Doljevac12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana odmorAmbulanta St dom Ambulanta Doljevac11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaAmbulanta Pukovac12.30-20.00

31.12.2022 Subota

Dr Maja Ničić Dikić Sofija šalterAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana Ganić Prokić Iva ŠalterAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00
Dr Emilija Jocić Tošić EmanuelaAmbulanta DZ Doljevac19.00-07-.00