Home > Raspored rada lekara > RASPORED RADA TIMOVA LEKAR-SESTRA U NOVEMBRU 2022.

RASPORED RADA TIMOVA LEKAR-SESTRA U NOVEMBRU 2022.

///
Komentari su ugašeni

RASPORED RADA TIMOVA LEKAR-SESTRA U NOVEMBRU 2022.

21.11.2022 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst. Violeta Stamenković,IntervencijeIntern.sluzba,ord br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst.Mitić Milan –ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst.Suzana Stojiljković  ŠalterDoljevac, Ambulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br.612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst.Snežana Đorđević Mst.Dragica PavlovićAmbulanta Kovid07.00-17.00 07.00-12.00 12.00-17.00
Dr Aleksandar Tošić Mst.Kristina Cvetković IntervencijeDoljevac,hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Igor Igić Mst.David Jovanović IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br 207.00-14.30
Dr Jasmina Stanojević Mst.Dušica Živković ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br 5 savrtovaliste07.00-11.30 11.30-14.30
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br 407.00-14.30
Dr Maja Ničić Mst.Dikić Sofija ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br3 Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst. Marina MladenovićAmbulanta Malosisite08.00-15.00
Dr Vasilios Rizakis Mst.Jovana IlićDZ Doljevac20.00-07.00
Dr Ivana Petrović Mst.Miljana Mitić Šalterst.dom Doljevac Ambul.Dz Doljevac,ord.511.30-13.30 13.30-19.00
Dr Emilija Jocić Mst.Emanuela Tošić ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br.207.00-13.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst.Snežana Mitrović Šalter+IntervencijeAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst.Biljana Azirović, Šalter+IntervencijePukovac12.30-20.00
Rad na terenuMst.Iva Prokić07.00-14.30
Intervencije pre podneMst.Jovanović David Mst. Ilić Olivera Mst. Stamenković Violeta07.00-14.30
Intervencije posle podneZdravković Dragana Cvetković Kristina13.30-20.00
Šalter prepodneTošić Emanuela Mitić Milan07.00-14.30
Šalter popodneStojiljković Suzana Veljković Katarina13.30-20.00
Trijaža pre podneMst.Olivera Smiljković07.00-14.30
Trijaža posle podneMst.Snežana Ilić13.30 – 20.00
Dom za stara i invalidna licaMst.Milica Mitić07.00-13.30

22.11.2022 Utorak

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst. Violeta Stamenković,IntervencijeIntern.sluzba,ord br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst.Mitić Milan -ŠalterAmbulanta Dz Doljevac ,ord.br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst.Suzana Stojiljković  ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst.Snežana Đorđević – Covid 07.00-12.00 Mst.Dragica Pavlović Covid 12.00 – 17.00Ambulanta Kovid07.00-17.00
Dr Aleksandar Tošić Mst.Kristina Cvetković IntervencijeAmbulanta Belotinac Ambulanta Dz Doljevac, br 612.30-14.30 14.30-20.00
Dr Perica Mihajlović Mst.Dikič SofijaAmbulanta Dz Doljevac, ord br 2 Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Marija JankovićST dom Ambulanta Dz Doljevac,hitna stanja, ter. tel11,30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor Igić Mst.David Jovanović IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 207.00-14.30
Dr Jasmina Mst.Dušica Živković ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,ord. br 507.00-14.30
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulana Dz Doljevac, ord 507.00-14.30
Dr Maja NičićAmbulanta Dz Doljevac,preventiva07.00-14.30
Dr Milica JovanovićMalošište08.00-15.00
Dr Darko SpasićAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter, tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Dz Doljevac, ord, br 612.30-20.00
Dr Emilija Jocić Mst.Tošić EmanuelaAmbulanta Dz Doljevac20.00-07.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst.Snežana Mitrović Šalter+IntervencijeAmbulanta Pukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst.Biljana Azirović, Šalter+IntervencijeAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Intervencije pre podneMst.Katarina Veljković Mst. Milan Rajković Mst. Stamenković Violeta07.00-14.30
Intervencije posle podneZdravković Dragana Ilić Olivera Cvetković Kristina13.30-20.00
Šalter prepodneMitić Miljana Mitić Milan Živković Dušica07.00-14.30
Šalter popodneStojiljković Suzana13.30-20.00
Trijaža pre podneMst.Olivera Smiljković07.00-14.30
Trijaža posle podneMst.Snežana Ilić13.30 – 20.00
Dom za stara i invalidna licaMst.Milica Mitić07.00-13.30

23.11.2022 Sreda

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst. Violeta Stamenković,IntervencijeIntern.sluzba,ord br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Milan Mitić ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,preventiva,ord.br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Suzana Stojiljović ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,ord. br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst.Snežana Đorđević Mst.Dragica PavlovićAmbulanta Kovid07.00-17.00 07.00-12.00 12.00-17.00
Dr Aleksandar Tošić Mst Cvetković KristinaDoljevac,20.00-07.00
Dr Perica Mihajlović Mst Rajković Milan Šalter+LeoniAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter. tel Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Marija Janković Veljković Katarina IntervencijeST dom Ambulanta Dz Doljevac,preventiva11,30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor Igić JOvanović DAvid odmorAmbulanta Dz Doljevac,ord br 207.00-14.30
Dr Jasmina MSt Dušica Živković ŠalterAmbulanta DzDoljevac,br 5 savetovalište07.00-11.30 11.30-14.30
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Maja Ničić  Ambulanta Dz Doljevac, br 307.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladenović MarinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, br 407.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana OdmorDoljevac,preventiva12.30-20.00
Dr Ivana Petrović
Mst Miljana Mitić
Ambulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter, tel12.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitrović SnežanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac12.30-20.00
Intervencije pre podneVioleta Stamenković Rajković Milan 
Intervencije posle podneMitić Miljana Dikić Sofija 
Šalter prepodneMitić Milan Dušica Živković 
Šalter popodneStojiljoković Suzana 
Trijaža pre podneMst.Olivera Smiljković07.00-14.30
Trijaža posle podneMst.Snežana Ilić13.30 – 20.00
Dom za stara i invalidna licaMst.Milica Mitić07.00-13.30
TerenProkić Iva 

24.11.2022 Četvrtak

Dr Slađana Beronja Jovanić MSt Stamenkjović Violeta,IntervencijeIntern.sluzba,ord br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić Milan ŠalterAmbulantaDz Doljevac, br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst.Snežana Đorđević Mst.Dragica PavlovićAmbulanta Kovid07.00-17.00 07.00-12.00 12.00-17.00
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana Belotinac+IntervencijeAmbulanta Belotinac Ambulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-14.30 14.30-20..
Dr Perica Mihajlović MSt Milan RajkovićDoljevac20.00-07.00
Dr Marija Janković Veljković Katarina Intervencije 13.30 – 20.00ST dom Ambulanta Dz Doljevac, br 2  11,30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor Igić Mst.Jovanović David OdmorAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 207.00-14.30
Dr Jasmina Mst Živković Dušica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,ord br 507.00-14.30
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Maja NičićAmbulanta Dz Doljevac,ord 407.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladenović MarinaMalošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeDoljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana OdmorAmbulnata DzDoljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 312.30-20.00
Dr Emilija Jocić Mst EManuela Tošić Šalter+LeoniAmbulanta Dz Doljevac Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Stanimirka Stojanović MSt Mitrović SNežanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac12.30-20.00
TerenProkić Iva07.00- 14.00
Trijaža prepodenSmiljković Olivera 
Trijaža popodneIlić Snežana 

25.11.2022 Petak

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta, IntervencijeIntern.sluzba,ord br 4 dijagnostika07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Milan Mitić ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 307.00-14.30
Dr Željko Šuša MSt Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Zorica Jovanović Mst.Snežana Đorđević Mst.Dragica PavlovićAmbulanta Kovid07.00-17.00 07.00-12.00 12.00-17.00
Dr Marija Milčić MSt Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac,hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Aleksandar Tošić Mst Cvetković Kristina IntervencijeST Dom Ambulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter, tel,ord. br 611.30-13.30 13.30-19.00
Dr Marija Janković MSt Veljković KtarinaAmbulanta Dz Doljevac20.00-07.00
Dr Igor Igić Mst Jovanović David odmorAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 207.00-14.30
Dr Jasmina Mst Živković Dušica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 5,savetovalište  07.00-11.30 11.30-14.30
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulnata Dz , Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Maja NičićAmbulanta Dz Doljevac07.00-14.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić MstIlić Olivera intervencijeAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Vasilios Rizakis Mst Ilić Jovana OdmorAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter tel12.30-20.00
Dr Ivana Petrović MSt MItić Miljana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac,preventiva, ord. br 612.30-20.00
Dr Emilija Jocić Mst Emanuela Tošić IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitrović SNežanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac12.30-20.00
TerenProkić Iva 
Trijaža prepodneSmiljković Olivera 
Trijaža popodneIlić Snežana 
Dom invalidaMilica Mitić 

26.11.2022 Subota

Dr Zorica Jovanović MSt Snežana ĐorđevićAmbulanta Kovid07.00-15.00
TerenDikić Marko07.00-13.30
IntervencijeProkić Iva07.00 -19.00
Dr Željko Šuša MSt Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac07.00-14.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitroić Snežana, ŠalterAmbulanta Dz Doljevac12.00-19.00
Dr Emilija Jocić Jocić Mst Tošić EmanuelaAmbulanta Dz Doljevac19.00-07.00

27.11.2022 Nedelja

Dr Ivana Petrović Mst Mitić MiljanaAmbulanta Covid07.00-17.00
TerenPetrović Marija 
IntervencijeVeljković Katarina 
Dr Jasmina Mst Živković Dušica,salterAmbulanta Dz Doljevac07.00-14.00
Dr Vasilios Rizakis Mst Stamenković Violeta Šalter popodneAmbulanta Dz Doljevac12.00-19.00
Dr Igor Igić Cvetković KristinaAmbulanta Dz Doljevac19.00-07-.00

28.11.2022 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta, IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.0-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Milan MitićAmbulanta Kovid07.00-17.00
Dr Željko Šuša Mst STojiljković Suzana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord. br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac,ord br 3 Savetovalište07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragna IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord.dr 207.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst  Iva Prokić TerenAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta Dz Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović Mst Milan Rajković IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac,preventiva, ord br 507.00-14.30
Dr Marija Janković Mst Veljković Katarina ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord.br 612.30-20.00
Dr Jasmina MSr Dušica Živković ŠalterAmmbulanta Dz Doljevac,preventiva ord. br 512.30-20.00
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst. Dragica Pavlović ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 312.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta Dz Doljevac, ord br 4 Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladenović MarinaMalošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić OliveraDoljevac20.00-07.00
Dr Ivana Petrović Mst Miljana MitićAmbulanta Dz Doljevac, ord br 212.30-20.00
Dr Emilija Jocić MSt Tošić Emanuela IntervencijeSt dom Ambulnta Dz Doljevac,ord. br 511.30-13.30 13.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović MSt Mitrović SNežanaPukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović MSt Azirović BiljanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Trijaža prepodneSMiljković Olivera 
Trijaža popodneIlić SNežana 
Dom invalidaMitić Milica 

29.11.2022 Utorak

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.0-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković MSt Milan MiticAmbulanta Kovid07.00-17.00
Dr Željko Šuša MSt Stojiljković Suzana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠAlterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 307.00-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 207.00-14.30
Dr Ivana Ganić Mst Prokić IvaDoljevac20.00.-07.00
Dr Aleksandar Tošić Mst Cvetković Kristina IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 6,preventiva12.30-20.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković TerenAmbulanta Dz Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Marija Janković Mst Veljković Katarina IntervencijeAmbulanta Belotinac Ambulanta Dz Doljevac, ord br 612.00-14.30 14.30-19.30
Dr Igor Igić MSt Jovanović DAvid odmorAmbulanta Dz Doljevac, ord br 2, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Jasmina Mst Živkovič Dušica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst Pavlović Dragica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 412.30-20.00
Dr Maja Ničić MSt Dikić Sofija intervencije+leoniAmbulanta Dz Doljevac- Ambulanta Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MarinaAmbulantaMalošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Oliveraslobodan posle nocne 
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana covid 12.00-17.00Ambulanta Dz Doljevac, ord br 6,preventiva07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela Intervencije 13.30 – 20.00St dom Doljevac11.30-13.30 13.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorivć SnežanaPukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Trijaža prepodneSmiljković Olivera 
Trijaža popodneIlić Snežana 
Dom invalidaMitić Milica 

30.11.2022 Sreda

Dr Slađana Beronja Jovanić Mst Stamenković Violeta IntervencijeInternist.sluzba, ord.br 4 dijagnostika07.0-12.00 12.00-14.30
Dr Tanja Janković Mst Mitić MilanAmbulanta Kovid07.00-17.00
Dr Željko Šuša Mst Stojiljković Suzana ŠAlterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 607.00-14.30
Dr Zorica Jovanović Mst Đorđević Snežana ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 3,preventiva Savetovlište07.00-11.30 11.30-14.30
Dr Marija Milčić Mst Zdravković Dragana IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 207.00-14.30
Dr Aleksandar Tošić MSt Cvetković KristinaDoljevac20.00-07.00
Dr Perica Mihajlović MSt Milan Rajković IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 507.00-14.30
Dr Marija Janković MSt Veljkovič Katarina IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 212.30-20.00
Dr Igor Igić MSt David Jovanovič ODmorAmbulanta Dz Doljevac, ord br 612.30-20.00
Dr Jasmina MSt Živković Dušica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 512.30-20.00
Dr Danijela Nikolić Đorđević Mst Pavlović Dragica ŠalterAmbulanta Dz Doljevac, ord br 4,preventiva12.30-20.00
Dr Maja Ničić Mst Dikić Sofija Šalter+LeoniAmbulanta Dz Doljevac, Leoni08.00-11.30 11.30-15.30
Dr Milica Jovanović Mst Mladneović MArinaAmbulanta Malošište08.00-15.00
Dr Darko Spasić Mst Ilić Olivera IntervencijeAmbulanta Dz Doljevac, ord br 207.00-14.30
Dr Ivana Petrović Mst Mitić Miljana Covdi 12.00-17.00Ambulanta Dz Doljevac, ord br 3-hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Emilija Jocić Mst Tošić Emanuela intervencijeSt dom Ambulanta Dz Doljevac, ord br 6, hitan stanja, ter. tel11.30-13.30 13.30-20.00
Dr Stanimirka Stojanović Mst Mitorić SnežanaPukovac12.30-20.00
Dr Violeta Nidžović Mst Azirović BiljanaPukovac preventiva07.00-12.30 12.30-14.30
Trijaaža prepodneSmiljković Olivera 
Trijaža popodneIlić Snežana 
Dom invalidaMitić Milica 

Raspored sastavili

Načelnik službe opšte medicine

Dr Slađana Beronja Jovanić

Odgovorni tehničar

Milan Mitić