Home > Raspored rada lekara > RASPORED RADA SLUŽBE ZA ZDR. ZAŠTITU ŽENA U NOVEMBRU 2022.

RASPORED RADA SLUŽBE ZA ZDR. ZAŠTITU ŽENA U NOVEMBRU 2022.

///
Komentari su ugašeni

                                 

RASPORED RADA TIMOVA LEKAR-SESTRA U NOVEMBRU  2022.

Služba  za zdravstvenu zaštitu žena

21.11.2022 -25.11.2022

Dr Siniša Perić Mts Aleksandra JovanovićOrdinacija br 1207.00-14.30  
Dr Goran Mladenović Mst.Negoslava ŽivkovićOrdinacija br 1312.30-20.00

28.11.2022 -30.11.2022

Dr Siniša Perić Mts Aleksandra JovanovićOrdinacija br 1212.30-20.00
Dr Goran Mladenović Mst.Negoslava ŽivkovićOrdinacija br 1307.00-14.30