Home > Raspored rada lekara > Raspored rada lekara u martu 2023.

Raspored rada lekara u martu 2023.

///
Komentari su ugašeni

Raspored rada lekara u martu 2023.

01.03.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00  
Dr Ivana GanićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

02.03.2023 Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00  
Dr Ivana GanićAmbulantaMalošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

03.03.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00  
Dr Ivana GanićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

04.03.2023 Subota

Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

05.03.2023 Nedelja

Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

06.03.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

07.03.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30  
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište07:00-14:30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

08.03.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta Staracki dom Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-13.30 13.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30  
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

09.03.2023 Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta Staracki dom Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-13.30 13.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

10.03.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta Staracki dom Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-13.30 13.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

11.03.2023 Subota

Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

12.03.2023 Nedelja

Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

13.03.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00  
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

14.03.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

15.03.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac,07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište  12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

16.03.2023 Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-14.30  
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

17.03.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

18.03.2023 Subota

Dr Slađana BeronjaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

19.03.2023 Nedelja

Dr Aleksandar TosicAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrMarija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

20.03.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

21.03.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel,07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

22.03.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište  07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

23.03.2023 Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

24.03.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30  
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

25.03.2023 Subota

Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Emilija JocićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

26.03.2023 Nedelja

Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

27.03.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

28.03.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

29.03.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište  12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

30.03.2023 Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00

31.03.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac12.00-13.30 13.30-19.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter.tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac14.30-20.00