Home > Raspored rada lekara > Raspored rada lekara u junu 2023.godine

Raspored rada lekara u junu 2023.godine

///
Komentari su ugašeni

Raspored rada lekara u junu 2023.godine

01.06.2023.Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac (kovid)07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac (kovid), hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Belotinac07.00-12.00 12.30-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

02.06.2023.Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac10.00-17.30  
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište  07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

03.06.2023.Subota

Dr Slađana Beronja JovanićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Jasmina StanojevicAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

04.06.2023.Nedelja

  Dr Zorica JovanovićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Violeta NidzovicAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

05.06.2023.Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac, kovid07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotonac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta DZ Doljevac10.00-17.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

06.06.2023.Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja10-00-17.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotonac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Doljevac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

07.06.2023.Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja10.00-17.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Čečina07.00-14.30 12.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Rad po pozivuDr Aleksandar Tošić 

08.06.2023.Četrvtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

09.06.2023.Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

10.06.2023.Subota

Dr Stanimirka StojanovicAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Milica JovanovicAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

11.06.2023.Nedelja

Dr Marija MIlčićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Aleksandar TošićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

12.06.2023.Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

13.06.2023.Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

14.06.2023.Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta Čečina Ambulanta DZ Doljevac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

15.06.2023.Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

16.06.2023.Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

17.06.2023.Subota

Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

18.06.2023.Nedelja

Dr Igor IgićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

19.06.2023.Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

20.06.2023.Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

21.06.2023.Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac Ambulanta Čečina07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

22.06.2023.Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

23.06.2023.Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

24.06.2023.Subota

Dr Slađana Beronja JovanićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Milica JovanovićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac19.00-07.00
Rad po pozivuDr Emilija Jocic 

25.06.2023.Nedelja

Dr Stanimirka StojanovićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid07.00-14.00
Dr Igor IgićAmbuanta DZ Doljevac-Kovid12.00-19.00

26.06.2023.PONEDELJAK

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

27.06.2023.Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

28.06.2023.Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta Čečina Ambulanta DZ Doljevac12.00-14.30 14.30-19.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

29.06.2023.Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

30.06.2023.Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba Dijagnostika07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Tanja JankovićAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30