Home > Raspored rada lekara > RASPORED RADA LEKARA U FEBRUARU 2023.

RASPORED RADA LEKARA U FEBRUARU 2023.

///
Komentari su ugašeni

RASPORED RADA LEKARA U FEBRUARU 2023.

01.02.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta Dz Dolljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14,30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

02.02.2023 Cetvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14,30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00  
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

03.02.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14-30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14,30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

04.02.2023 Subota

Dr Jasmina StanojevicAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Perica MihajlovićcAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

05.02.2023 Nedelja

Dr Zorica JovanovicAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana PetrovicAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

06.02.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac,07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

07.02.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

08.02.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulantaDZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

09.02.2023 Cetrvtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

10.02.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom,hitna stanja, ter. tel07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta  Leoni Doljevac       08.00-16.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta Kovid07.00-17.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

11.02.2023 Subota

Dr Zeljko SusaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrMarija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

12.02.2023 Nedelja

Dr Stanimirka StojanovicAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana GanicAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

13.02.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

14.02.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

15.02.2023 Sreda

Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana PetrovicAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

16.02.2023 Cetvrtak

Dr SladjanaBeronjaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

17.02.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište14.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

18.02.2023 Subota

Dr Danijela DjordjevicAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

19.02.2023 Nedelja

Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

20.02.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom,hitna stanja, ter. tel07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta  Doljevac,hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

21.02.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom,hitna stanja, ter. tel07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

22.02.2023 Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

23.02.2023 Cetvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Belotinac Ambulanta Malošište12.30-14.30 14.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

24.02.2023 Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac, Ambulanta Starački dom07.00-12.00 12.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-17.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

25.02.2023 Subota

Dr Slađana Beronja JovanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

26.02.2023 Nedelja

Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Emilija JocićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

27.02.2023 Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Tanja JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

28.02.2023 Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta Starački dom Ambulanta DZ Doljevac,11.30-13.30 13.30-19.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00