Home > Raspored rada lekara > Raspored rada lekara u aprilu 2023.

Raspored rada lekara u aprilu 2023.

///
Komentari su ugašeni

Raspored rada lekara u aprilu 2023.

01.04.2023. Subota

Dr Slađana BeronjaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

02.04.2023. Nedelja

Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrPerica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

03.04.2023. Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac , hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel10.00-17.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

04.04.2023. Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,10.00-17.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac,07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

05.04.2023. Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac St dom12.30-20.00 12.30-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanja Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

06.04.2023. Četvrtak

Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac10.00-17.30
Dr Ivana GanićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

07.04.2023. Petak

Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta  DZ Doljevac, hitan stanja, ter. tel Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište 07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

08.04.2023. Subota

Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrEmilija JocićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

09.04.2023. Nedelja

Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrVioleta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

10.04.2023. Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

11.04.2023. Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac. Hitna stanja, ter. tel10.00-17.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

12.04.2023. Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

13.04.2023. Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St dom Ambulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

14.04.2023. Petak

Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrJasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

15.04.2023. Subota

Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

16.04.2023. Nedelja

Dr Vailios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrAleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

17.04.2023. Ponedeljak

Dr Emilija JocićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

18.04.2023. Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitan astanja, ter. Tel12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac,07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

19.04.2023. Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja,el12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30 
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

20.04.2023. Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Aleksandar TošićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St domAmbulanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel12.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel.07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

21.04.2023. Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St domAmbulanta  DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište07.00-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija JankovićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30

22.04.2023. Subota

Dr Milica JovanovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrPerica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

23.04.2023. Nedelja

Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Emilija JocićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

24.04.2023. Ponedeljak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St domAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Igor IgićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel12.30-20.00
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Marija JankovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja,tel07.00-14.30
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

25.04.2023. Utorak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta  DZ Doljevac Ambulanta Covid12.30-20.00 14.30-17.00
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište Ambulanta Belotinac07.00-12.30 12.30-14.30
Dr Vasilios RizakisAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

26.04.2023. Sreda

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac, hitan astanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Ivana PetrovićAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulanta  DZ DoljevacAmbulanta Covid12.30-20.0014.30-17.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30 
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta ST domAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel12.30-20.00
Dr Perica MihajlovićAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

27.04.2023. Četvrtak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Zorica JovanovićAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Aleksandar TošićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,12.30-20.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta St domAmbulanta  DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Marija MilčićAmbulantaDZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. Tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta MalošišteAmbulanta Belotinac07.00-12.3012.30-14.30
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta  DZ DoljevacAmbulanta Covid12.30-20.0014.30-17.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

28.04.2023. Petak

Dr Slađana Beronja JovanićInternistička služba, dijagnostika,vakcinacija07.00-14.30
Dr Željko ŠušaAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Zorica JovanovićAmbuanta  DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Jasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Danijela ĐorđevićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.30
Dr Darko SpasićAmbulanta DZ Doljevac hitna stanja, ter.tel,12.30-20.00
Dr Igor IgićAmbulanta  DZ DoljevacAmbulanta Covid12.30-20.0014.30-17.00
Dr Marija MilčićAmbulanta DZ Doljevac,12.30-20.00
Dr Ivana GanićAmbulanta DZ Doljevac, hitna stanja, ter. tel07.00-14.30
Dr Milica JovanovićAmbulanta Malošište07.00-14.30 
Dr Emilija JocićAmbulanta Malošište12.30-20.00
Dr Vasilios RizakisAmbulanta DZ Doljevac12.30-20.00
Dr Stanimirka StojanovićAmbulanta Pukovac07.00-14.30
Dr Violeta NidžovićAmbulanta Pukovac12.30-20.00

29.04.2023. Subota

Dr Violeta NidžovićAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
DrJasmina StanojevićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00

30.04.2023. Nedelja

Dr Željko ŠušaAmbulanta DZ Doljevac07.00-14.00
Dr Ivana PetrovićAmbulanta DZ Doljevac12.00-19.00