Home > Uncategorised > Obuka iz prve pomoći za vozače

Obuka iz prve pomoći za vozače

///
Komentari su ugašeni

Dom zdravlja Doljevac počinje sa vršenjem obuke iz prve pomoći za buduće vozače i organizovanjem i sprovođenjem ispita.

Dom zdravlja Doljevac ispunjava sve uslove za vršenje obuke iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju ispunjavati Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvene ustanove za obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita („Sl.glasnik R.Srbije“ broj 5/2011) i to:

•           U pogledu prostorija,

•           U pogledu nastavnih sredstava i učila,

•           U pogledu predavača-ispitivača (licence Ministarstva zdravlja),

•           U pogledu stručnih lica za obavljanje administrativno stručnih i tehničkih poslova u vezi organizovanja i sprovođenja obuke iz prve pomoći.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, utvrdilo je ispunjenost svih navedenih uslova.

Obuku će sprovoditi  stručni predavači, koji imaju licence Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a zaposleni su u Domu zdravlja Doljevac. Njihov dugogodišnji svakodnevni rad   na pružanju usluga hitne medicinske pomoći, odnosno  oblasti koja je predmet obuke iz prve pomoći, garancija su  kvaliteta obuke.

Obuka će se vršiti po grupama, u skladu sa dogovorom.

Cena po jednom polazniku za vršenje obuke i organizovanje i sprovođenje ispita je 6.700,00 dinara.

Teorijska i praktična obuka polaznika (predviđenih 8 školskih časova) se vrši u   Domu zdravlja Doljevac, kao i polaganje  testa i praktičnog dela ispita. 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na brojeve telefona:

+ 381 18 810 218  + 381 18 811 193

+ 381 69 733 446

 

PROGRAM OBUKE IZ PRVE POMOĆI

 

          

 

 

TEMA 1: Prva pomoć – pojam i značaj, trajanje 15 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– pojmom, osnovnim ciljevima i principima prve pomoći;

– odgovornostima lica koje pruža prvu pomoć na mestu saobraćajne nezgode.

 

TEMA 2: Postupak na mestu saobraćajne nezgode, trajanje 30 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– osnovnim postupcima i merama bezbednosti koje treba primeniti u  slučaju saobraćajne nezgode;

– načinom upućivanja i sadržajem poziva hitnim službama.

 

TEMA 3: Upoznavanje sa sadržajem kutije prve pomoći, trajanje 15 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći koji čine sadržaj kutije prve pomoći za motorna vozila i svrhom njihove primene.

 

TEMA 4: Procena stanja povređenog, trajanje 30 minuta

Kandidat se osposobljava da:

– izvrši elementarnu procenu stanja svesti i disanja povređenog;

– uzme osnovne podatke o načinu povređivanja i izvede osnovne postupke za utvrđivanje vrste povrede ili stanja lica stradalih u nezgodi.

 

TEMA 5: Postupak sa osobom bez svesti, trajanje 30 minuta

Kandidat se osposobljava da:

– izvede osnovne korake u proceni stanja svesti;

– obezbedi prohodnost disajnih puteva lica bez svesti, odgovarajućim merama i postupcima;

– opiše opšte mere u okviru nege lica u besvesnom stanju.

 

TEMA 6: Postupak sa licima bez svesti i disanja – osnovne mere kardiopulmonalne reanimacije, trajanje 90 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– najčešćim razlozima naglog srčanog zastoja i postupcima iz prve pomoći koji se primenjuju u tom slučaju.

Kandidat se osposobljava da:

– ustanovi odsustvo svesti i disanja kod povređenog i izvede osnovni postupak oživljavanja kod odraslog lica.

 

TEMA 7: Prva pomoć kod krvarenja i rana, trajanje 45 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– osnovnom podelom krvarenja prema vrsti krvnog suda, prema obimu i prema mestu isticanja krvi;

– vrstama rana koje se najčešće sreću u saobraćajnom traumatizmu;

– glavnim rizicima i posledicama rana i krvarenja.

Kandidat se osposobljava da:

– privremeno zaustavi jako spoljašnje krvarenje (posekotina na ruci ili nozi, rana na čelu; krvarenje iz nosa);

– zbrine lice koje ima unutrašnje krvarenje.

 

TEMA 8: Osnovne mere za hitnu evakuaciju povređenih, trajanje 15 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– okolnostima koje zahtevaju hitno pomeranje povređenih sa mesta saobraćajne nezgode na bezbedno mesto i osnovnim tehnikama izvlačenja iz vozila i pomeranja povređenog na bezbedno mesto.

 

TEMA 9: Najčešće povrede u saobraćajnom traumatizmu i principi zbrinjavanja ovih povreda, trajanje  60 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

– najčešćim povredama koje se dešavaju u saobraćajnim nezgodama i mehanizmom njihovog nastanka.

Kandidat se osposobljava da:

– izvede osnovne mere za imobilizaciju kod sumnje na povredu: vratnog dela kičme, gornjih i donjih udova i koštanih struktura grudnog koša.

 

TEMA 10: Osnovne mere za hitnu evakuaciju povređenih, trajanje  45 minuta

Kandidat se upoznaje sa:

-okolnostima koje zahtevaju hitno pomeranje povređenih na bezbedno mesto i osnovnim tehnikama izvlačenja iz vozila i pomeranja povređenog na bezbedno mesto.

Kandidat se osposobljava da:

–  izvede osnovne tehnike izvlačenja iz vozila i pomeranja povređenog na bezbedno mesto.