Obaveštenje za pacijente o zakazivanju pregleda elektronskim putem

U cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite Dom zdravlja Doljevac omogućava zakazivanje pregleda elektronskim putem

Vaš zahtev za zakazivanje pregleda treba da sadrži ime i prezime, datum rođenja, LBO, broj kartona i ko je izabrani lekar.

dr Vesna Zlatanović Mitić

Direktorka Doma zdravlja Doljevac