Home > Jave nabavke > Javna nabavka dobara

Javna nabavka dobara

///
Komentari su ugašeni

Dom zdravlja Doljevac raspisuje javnu nabavku dobara – nabavka lekova Lista A i A1/RFZO i medicinskih pomagala/RFZO u otvorenom postupku po partijama.

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konačnu specigikaciju mežete preuzeti ovde.