Home > Finansijski izvestaji > Finansijski izveštaj 18.10.2021

Finansijski izveštaj 18.10.2021

///
Komentari su ugašeni

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ НА ДАН 18.10.2021.

 

 

 

 

ПРИЛИВ СРЕДСТАВА 

Предходно стање на дан 15.10.2021.

1.761.913,45

1.

Уплате од РФЗО

5.016.074,88

2.

Уплате од партиципације

0,00

3.

Остале уплате

0,00

4.

Исплаћено

5.065.907,84

Ново стање на дан 18.10.2021.

1.712.080,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛИВ СРЕДСТАВА

 

1.

Плата-примарна

4.553.922,61

2.

Плата-стоматологија

426.756,27

4.

Плата-апотека

85.228,96

5.

Превоз-примарна

0,00

6.

Превоз-стоматологија

0,00

7.

Новчана помоћ-примарна

0,00

8.

Материјални трошкови-примарна

0,00

9.

Индиректни трошкови-стоматологија

0,00

10.

Енергенти

0,00

11.

Лекови ПЗЗ

0,00

12.

Санитетски материјал

0,00

13.

Лекови у апотеци

0,00

Укупно

5.065.907,84