Dom zdravlja Doljevac

Ambulanta  Pukovac

 

Opšta medicina – timovi:

- Dr Stanimirka Stojanović

   Medicinska sestra Snežana Mitrović

- Dr Tanja Janković

   Medicinska sestra Biljana Azirović

Radno vreme  07: 00 – 21:00

Pauza 09:30 -10   I 15:30 -16:00 h

Posetu možete zakazati 

Telefon:   813  107

Ambulanta sadrži dijagnostičke i konsultativne službe, koje su u funkciji naših sugrađana.

 Stomatologija: izabrani lekar
1.Dr Slaviša Smiljković specijalista preventivne I decije stomatologije
Radno vreme:Ponedeljak i petak od 7 do 14 časova - Utorak od 12.30 do 19.30 casova

 Laboratorija:
Radno vreme: od 7-14

 Specijalistička:
1.Dr Sladjana Jovanović specijalista interne medicine
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od  7 do 12 časova

 

Ambulanta   Malošište

 Opšta  medicina

Tim:

1)      Gradimir Minić,  Specijalista opšte medicine

2)      Zorica Jovanović  , Specijalista opšte medicine

Radno vreme  07: 00 – 21:00

Pauza  09:30 -10   i  15:30 -16:00 h

Posetu možete zakazati 

Telefon:   815- 310

  Stomatologija. Izabrani lekar
1.Dr Nevenka Petković  specijalista opšte stomatologije
Radno vreme: Ponedeljak od 11.30 do 14 casova utorak, cetvrtak i petak od 7 do 14 casova

 Laboratorija: Uzimanje materijala
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 7.15 do 7.30 casova.

 

 

Ambulanta  Belotinac

Opšta medicina – tim:

 Dr Violeta Nidžović

 Medicinska sestra Olivera Ilić

Radno vreme   10 :00 – 14 :30

Posetu možete zakazati 

Telefon:   818  454

Stomatologija: Izabrani lekar
Dr Nevenka Petkovic specijalista opšte stomatologije
Radno vreme: Sreda od 7 do 14 casova

 

Ambulanta   Rusna

 Opšta medicina – tim:

 Dr Danijela Nikolić Đorđević

 Medicinska sestra Kristina Cvetković

Radno vreme   11:00 – 14:30 ,  utorkom I četvrtkom

Posetu možete zakazati 

Telefon:   817  110

 Laboratorija: Uzimanje materijala
Radno vreme: Sreda od 7.45 do 8 casova

 

 

AMBULANTA   ČEČINA

Opšta medicina – tim:

 Dr Danijela Nikolić Đorđević,

 Medicinska sestra Kristina Cvetković

Radno vreme  07:00 – 10:30 ,  utorkom I četvrtkom

Posetu možete zakazati 

Telefon:   817  599

  Laboratorija:Uzimanje materijala
Radno vreme.Sreda od 7.15 do 7.30 casova

 

AMBULANTA KNEŽICA

Opšta medicina – tim:

 Dr Violeta Nidžović

 Medicinska sestra Olivera Ilić

Radno vreme   07:00 – 09:30

Posetu možete zakazati 

Telefon:   815  279

 Laboratorija: Uzimanje materijala
 Radno vreme:  Utorak i cetvrtak od 7.45 do 8 casova

 

Ambulanta  Čapljinac

Dr Željko Šuša

 Medicinska sestra Marina Mladenović

Radno vreme   11:00 – 14:30 , ponedeljak, sreda, petak

Posetu možete zakazati 

Telefon:   818  679

 

 

AMBULANTA   ŠAINOVAC

 

Opšta  medicina - tim:

1)      Dragan Dinić , Lekar opšte medicine

Radno vreme   07:00 – 10:30 ,  ponedeljkom, sredom I petkom

Posetu možete zakazati 

Telefon:   814  296

 Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Sreda od  8.30 do 8.45 casova

 

 

AMBULANTA  ŠARLINAC

 Opšta  medicinaTim:

1)      Dragan Dinić , Lekar opšte medicine

Radno vreme   11:00 – 14:30 ,  ponedeljkom, sredom I petkom

Posetu možete zakazati 

Telefon:   814  482

  Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Sreda od 9 do 9.15 casova

 

 

AMBULANTA  ORLJANE

Opšta medicina – tim:

 Dr Jasmina Stanojević

 Medicinska sestra Emanuela Tošić

Radno vreme   07:00 – 10:30 ,

Posetu možete zakazati 

Telefon:   819  897

  Laboratorija:Uzimanje materijala
   Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 9.15 do 9.30 casova

 

 

Ambulanta   Mekiš

 Opšta medicina – tim:

 Dr Željko Šuša

 Medicinska sestra Marina Mladenović

Radno vreme   11:00 – 14:30 ,  utorkom I četvrtkom

Posetu možete zakazati 

Telefon:   814 482

 Laboratorija:Uzimanje materijala
Radno vreme: Utorak i cetvrtak od 8.45 do 9 casova